Just nu har vi problem med vissa funktioner på webben. Vi arbetar med att lösa problemet.

Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Avtalsinformation Hygienartiklar och städmaterial 2018

Här kan du läsa tidigare händelser som skett under avtalsperioden.

11 april 2023

Viktig information till dig som använder ramavtalet

Det har kommit till vår kännedom att leverantören Procurator har skickat ut ett erbjudande till våra kunder om att förlänga ramavtalet senast den 14 april 2023. Det är inte möjligt att ingå någon sådan förlängning eftersom det är Adda Inköpscentral som är part i ramavtalet. Dessutom finns det i ramavtalet ingen begränsning om att ni ska agera senast den 14 april 2023 för att få ert behov tillgodosett efter den 31 maj 2023. Du som är kund har rätt att fram till och med den 31 maj 2023 göra avrop och teckna kontrakt som gäller även efter att ramavtalet har löpt ut.

29 mars 2023

Avtalsområdet Miljöanpassat sortiment har upphört

Ramavtalet för avtalsområde B upphörde den 29 mars. Det innebär att beställningar endast kan göras på område A hos Procurator Sverige AB till och med 2023-05-31.

22 december 2022

Prisförändring 2023

Vi har godkänt en indexreglerad prishöjning enligt avtalsvillkoren för Lyreco Advantage Sweden AB. Hygienartiklar och städmaterial justeras med 23,82% för Procurator AB och med 32,74 (på anbudspriserna) för Lyreco Sverige AB.

06 december 2022

Säljstopp på nybeställning av dispensers

Nybeställningar av Dispensers med montering är säljstoppade tillsvidare på grund av kapacitetsbrist hos leverantören. 

02 december 2022

Tillfällig brist på mjukpapper - kapacitetsproblem

Procurator AB meddelar att det är fortsatt hög efterfrågan på pappersprodukter och tillfälligt kommer att ha en begränsad leveranskapacitet under december. Det innebär att en del artiklar i sortimentet kan ha en längre leveranstid under december upp emot 1-2 veckor om det uppstår brist från fabrik. Mer om vilka artiklar det rör finns i filen "Brisvaror Procurator december 2022" på Leveratörens ramavtalssida.

15 juli 2022

Påverkan på grund av kriget i Ukraina

Vi har efter förhandlingar kommit fram till en prisjustering med 4% för Procurator AB inom områdena 5. Personlig hygien och förband 6. Vård 7. Städmaterial samt 8. Rengöringsmedel. Justeringen är tillfällig och gäller från och med 15 juli 2022 fram till 31 december 2022. På grund av ökade drivmedelskostnader för leverantörerna rekommenderas ni att genomföra större och färre beställningar för att minska antalet leveranser.

02 juni 2022

Uppdaterad information om Procurators nya webbshop

Leverantören Procurator har fortfarande ett stort inflöde av mejl och samtal som innebär att svarstiderna är längre än vanligt. Läs mer Information Procurator 220530.pdf (260 kB, nytt fönster)

01 november 2021

Uppföljning av miljökrav

Uppföljning av miljökrav

Uppföljningen av miljökrav på ramavtalet Hygienartiklar och städmaterial 2018 har lett till korrigeringar i sortimentet då flera produkter i det övriga sortimentet och några på område B inte uppfyllde Inköpscentralens miljökrav. Sortimentet är nu uppdaterat genom att produkter i första hand har ersatts med bättre alternativt och i andra hand plockats bort utan att ersättas.

20 oktober 2021

Lyreco har förvärvat Staples Solutions

Staples Sweden AB har bytt namn till Lyreco Advantage Sweden AB. Detta innebär inte någon förändring för det befintliga ramavtalet. Organisationsnumret är fortfarande oförändrat. Vi vill därför uppmärksamma er om att uppdatera informationen om namnändringen i era tillämpliga system. Läs mer: Juridiskt_namnbyte_211011.pdf (92 kB, nytt fönster).

 

01 april 2021

Information om eventuella prisjusteringar

På grund av pandemin råder det förnärvarande stor brist på plastråvara i Europa och resten av världen. Det kan medföra höjda råvarupriser och leveranssvårigheter. Främst är det polyolefinerna, polyeten och polypropen, som är drabbade, men även flera andra materialtyper bland annat PVC och polyamider är påverkade. Är även en obalans i transportsystemet på grund av förändrade transportmönster på grund av pandemin. Tomma fraktcontainrar finns inte där de behöver vara och då fungerar inte leveranserna.

16 september 2020

Information från Staples

2020-09-16: Staples ser fortsatta störningar orsakade av corona inom de flesta kategoriområden. För närvarande är störningarna dels leverantörsspecifika och dessa varierar över tid, och dels knutna till områden med extraordinär efterfrågan. Staples inköpsavdelning arbetar med fullt fokus på att få prioritering hos leverantörerna och där det är möjligt även hitta alternativa leverantörer. Sammantaget innebär det att Staples klarar av att leverera mer eller mindre kompletta sortiment inom de flesta kategorier, även om restnoteringarna från specifika leverantörer och på enskilda produkter fortsatt är onormalt hög. I deras netshop finns dagsaktuella saldon samt förslag på alternativ med liknande eller snarlik funktion.

2020-04-02: Ny leveransinformation från Staples: Leveranser och oseriösa aktörer 2020-04-03 (464 kB, nytt fönster)

10 juli 2020

Information från Procurator

På grund av det pågående utbrottet av coronavirus har kostnaderna för att leverera vissa av de artiklar som finns på ramavtalet ökat markant. Det beror bland annat på att den globala efterfrågan kraftigt överstiger utbudet vilket skapar problem med leveranser från de länder där artiklarna produceras.

Inköpscentralen har därför godkänt att leverantören Procurator tillfälligt får höja priserna på vissa artiklar. I nuläget är det framförarallt engångshandskar som berörs. Prishöjningarna gäller bara så länge utbrottet av coronavirus påverkar tillgången till artiklarna. Exakt vilka artiklar det gäller och vad de nya priserna är, framgår av den lista som Inköpscentralen publicerar tillsammans med övriga avtalshandlingar.

Procurator meddelar även att den stora efterfrågan har lett till att ledtiderna för leveranser är mycket långa, uppemot 9-10 månader. Läget är ansträngt och Procurator bedömer att bristsituationen och de långa ledtiderna väntas fortsätta under resten av 2020 och en bit in i 2021. Prishöjningen gäller från och med den 15/7. Du hittar prisinformation under fliken Stöddokument.