Just nu har vi problem med vissa funktioner på webben. För många användare hjälper det att rensa webbdata. Det gör du genom att hålla in Ctrl+Shift+Delete och sedan klicka på "Rensa nu/Rensa data" beroende på webbläsare. Vi arbetar med att lösa problemet.

Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Avtalsinformation Parkmaskiner och gräsklippare

Här kan du läsa tidigare händelser som skett under avtalsperioden.

19 april 2024

Leverantör avropsstoppad

Adda Inköpscentral har beslutat att införa ett tillfälligt avropsstopp för leverantören Utegolv i Trollhättan AB på ramavtalet Parkmaskiner och gräsklippare 2019. Anledningen är att leverantören inte uppfyller ställda krav i upphandlingen. 

18 december 2023

Upphandlingen av Parkmaskiner och gräsklippare 2019-2 är avbruten

Den 14 december beslutade Adda inköpscentral om att avbryta upphandlingen av Parkmaskiner och gräsklippare 2019-2, referensnummer 104292. Detta till följd av att det har påvisats att utvärderingsmodellen i upphandlingsdokumenten var otydligt utformad så att det inte är möjligt att räkna ut vilka anbud som är de mest ekonomiskt fördelaktiga anbuden för samtliga anbudsområden. Adda Inköpscentral avser att annonsera en ny upphandling under 2024. Det är fortsatt möjligt att nyttja nuvarande avtal för Parkmaskiner och gräsklippare som löper till den 18 maj 2025. 

13 december 2023

Upphandlingen överprövad igen

Förvaltningsrätten i Stockholm meddelade den 12 december att det kommit ytterligare två ansökningar om överprövning av upphandlingen Parkmaskiner och Gräsklippare 2019-2 till domstolen. Vi är därför till vidare förhindrade att ingå avtal. Målnummer 23631-23 och 23639-23.

04 december 2023

Upphandling överprövad

Förvaltningsrätten i Stockholm meddelande den 1 december att det kommit in en ansökan om överprövning av upphandlingen Parkmaskiner och gräsklippare 2019-2 till domstolen. Vi är därför tills vidare förhindrade att ingå avtal. Målnummer 23069-23.

27 oktober 2023

Johans Park och Mark AB är tillgänglig för avrop igen

Avropsstoppet för Johans Park och Mark AB hävs. 

09 oktober 2023

Leverantör avropsstoppad

Adda Inköpscentral har beslutat att införa ett tillfälligt avropsstopp för leverantören Johans Park & Mark AB på ramavtalet Parkmaskiner och gräsklippare 2019. Anledningen är att leverantören inte uppfyller ställda krav i upphandlingen. 

13 september 2023

Prisjustering Kärcher MUN AB

Från och med 7 september 2023 är Kärcher MUN ABs priser på avtalet justerade med 5,38 procent på varor samt 1,62 procent på tjänster. De justerade prislistorna hittar du under ”leverantörer” och fliken ”visa avtalet” i Tendsign. De nya priserna gäller för anbudsområde 2 – Redskapsbärare och 4 – Sopmaskiner, ej bogserade.

 

07 september 2023

Hävt ramavtal med Johans Park & Mark AB

Adda Inköpscentral häver från och med september 2023 ramavtalet med leverantör Johans Park & Mark AB. Det innebär att leverantören Johans Park & Mark AB inte längre får ta emot avrop eller ingå nya kontrakt. De kontrakt som leverantören redan ingått upphör dock inte automatiskt att gälla. Ni som har ett befintligt kontakt måste själva bedöma om och i så fall hur hävningen påverkar er relation till leverantör Johans Park & Mark AB.

22 augusti 2023

Ny upphandling annonserad

Upphandlingen av Parkmaskiner och gräsklippare annonserades 26 juni 2023. Klicka här för att komma till upphandlingssidan.

16 mars 2023

Upphandlingen görs om

Vi har beslutat att göra en ny upphandling. Detta på grund av att flertalet av våra leverantörer haft svårt att leverera produkter till våra kunder till de priser som överenskommits i ramavtalet. Det har också funnits möjlighet att göra prisjusteringar men det har inte hjälpt leverantörerna i det ansträngda marknadsläge som just nu råder. 

Målet är att vi ska kunna skapa ett relevant och robust avtal som både kunder och leverantörer känner sig trygga med och där leveranser kan ske på ett tillförlitligt sätt. 

Det är flera omvärldsfaktorer som driver priserna uppåt i form av ökade råvarupriser och logistikkostnader, störningar i leveranskedjor, en svag krona som slår mot importen samt en ökad inflationstakt.

Produkterna på detta ramavtal är mycket uppskattade och genererar stor nytta. Vi har därför landat i att en ny upphandling behöver genomföras. Den kommer att benämnas Parkmaskiner och gräsklippare 2019-2 och påbörjas omgående. Nuvarande ramavtal kan användas fram till att det nya är på plats.

Viktig information till dig använder nuvarande ramavtal

Parkmaskiner och gräsklippare 2019 kommer att löpa på i enlighet med gällande förutsättningar parallellt som den nya upphandlingen genomförs. Detta för att våra kunder inte ska påverkas negativt när vi gör om upphandlingen, förutom att vissa maskintyper fortsatt kan vara svåra att beställa. Vi rekommenderar er att ha en nära dialog med leverantörerna när ni avropar från ramavtalet. 

10 mars 2023

Leverantör avropsstoppad

Adda Inköpscentral har beslutat att införa ett tillfälligt avropsstopp för leverantören Johans Park & Mark AB på ramavtalet Parkmaskiner och gräsklippare 2019. Anledningen är att leverantören inte uppfyller ställda krav i upphandlingen. 

18 oktober 2022

Påverkan på grund av kriget i Ukraina - prisjustering

Det råder för närvarande brist på många råvaror i Europa och resten av världen. För att säkerställa tillgången på samhällskritiska varor och tjänster tillåter nu Adda Inköpscentral, efter förstärkt beslutsgång, prisjusteringar utöver avtalsvillkoren.

Leverantörer som är tilldelade på anbudsområdena; 2. Redskapsbärare och 3. Traktorer har fått acceptans för att justera sina priser. I sitt arbete för att godkänna dessa prisjusteringar har Adda Inköpscentral varit i kontakt med branschorganisationen Maskinleverantörerna som vidimerar dessa kostnadsökningar.