Behov i försörjningsarbetet

Just nu är vi mitt i ett utvecklingsprojekt där vi djupintervjuar olika intressentgrupper hos våra kunder med målet att verkligen förstå vad era behov är nu och framöver. Vilka olika utmaningar ni har idag och vilka ni ser framför er imorgon.

Vi vill fördjupa kunskapen ytterligare om era behov i försörjningsarbetet

Vi kommer under våren att genomföra ett stort antal intervjuer med olika kunder och intressenter. Vi vill vara relevanta, göra nytta hjälpa er uppnå era mål och framför allt stötta era behov i försörjningsprocessen.

Viktigt att vårt erbjudande är relevant och ger stöd

Vi vet idag att en stor del av av våra kunder efterfrågar:

  • Ökat stöd för bättre beredskap och försörjning men även hjälp i vardagen
  • Stöd i den digitala omställningen
  • Hållbara klimatsmarta lösningar men även kostnadseffektivitet och enkla lösningar

Adda Inköpscentral både ägs av Sveriges Kommuner och Regioner och har medlemmarna som kunder

Vi har hittills genomfört ett 30-tal intervjuer, vi har träffat en blandning av politiker, verksamhetschefer, inköpschefer, upphandlare, beställare och användare.

Vi vill veta mer om era behov framöver och hur vi kan stötta

Är du intresserad och vill ha mer information, kontakta Torbjörn Gideskog.