Kundstöd: kundanpassad service på hemmaplan

Kundstöds syfte är att vara lättillgängliga och ett stöd vid användningen av våra ramavtal. Genom regionala inköpsstöd kan vi vara dedikerade våra kunder över hela landet.

Kontor_händer.jpg

(Foto: Nik MacMillan på Unsplash)

Målet är att stötta och avlasta dig som använder våra produkter, tjänster och kompetens. Vi vill bygga en relation, skapa samarbeten som leder till ökad förståelse samt ha en öppen dialog som gynnar alla parter.

Kundbesöken – en bra kanal för kunskap

Ditt regionala inköpsstöd kommer gärna på besök för genomgång av vårt utbud. Önskar din verksamhet genomgång av ett ramavtal för mer kunskap ordnar vi en dag på plats hos er. Då kan även kategoriansvariga eller leverantörer medverka.

Utöver detta gör vi avtalsjämförelser, tar fram argumentstöd, stöttar vid förnyad konkurrensutsättning, tillhandahåller kundpaneler och arrangerar nätverksträffar.

Fler möjligheter att träffa Kundstöd

Vi anordnar även nationella beställardagar, medverkar på mässor, bransch- och nätverksträffar, genomför avtalsuppföljningar och håller i telefonkonferenser. Allt för att fånga upp såväl tankar som åsikter och i förlängningen bli en värdeskapande partner för dig som kund.