Antigentester – snabbtester för covid-19

Syftet med upphandlingen är att tillhandahålla ett nationellt ramavtal där ni kan avropa antigentester för snabbtestning av covid-19.

Om upphandlingen

Upphandlingen omfattar antigentester, ett test som används för att snabbt kunna påvisa om någon har covid-19. Antigentester används redan i många olika verksamheter, men det finns goda skäl att tro att skolor och andra arbetsplatser kan bli aktuella för bredare screening med antigentester.

Varför upphandlar vi antigentester?

Regioner och kommuner har under den rådande pandemin sett ett utökat behov av att använda antigentester i sin verksamhet, och vi har därför påbörjat arbetet med upphandlingen av ett nationellt ramavtal för antigentester.

Tidplan för upphandlingen

Förvaltningsrätten i Stockholm meddelade den 22 juni 2021 att det inkommit en ansökan om överprövning av upphandlingen till domstolen. Inköpscentralen är därför tills vidare förhindrad att ingå avtal. Målnummer 19703-21.

Om upphandlingen

  • Status: Överprövad
  • Upphandlingsområde: Vårdrelaterad förbrukning och läkemedel

Tipsa en vän

Kontaktperson

Nina Lindoff

Nina Lindoff

Upphandlare, Adda Inköpscentral
Tel:
040 661 62 25
Mobil:
072 450 01 49
Skicka e-post