Adda

Jag är ett enmansföretag, kan jag lämna anbud?

Ja, det kan du göra (under förutsättning att alla obligatoriska krav uppfylls). Samtliga krav som vi ställer gäller för alla storlek av bolag. Du kan, om du önskar, lämna anbud tillsammans med andra företag.