Adda

Möbler för kontor och omsorg 2021

Upphandlingen ska resultera i ett ramavtal för möbler för både kontor och omsorg, med ett brett sortiment som täcker så många behov som möjligt och samtidigt lever upp till våra höga miljö- och hållbarhetskrav. Målet är att ramavtalet ska bidra till att skapa god arbetsmiljö och förenklade avropsmöjligheter.

väntrum

För att bättre möta behoven gör vi en upphandling där vi bryter ut möbler för kontor från det stora avtalet Möbler 2017. Upphandlingen omfattar möbler och viss inredning till kontorsutrymmen samt omsorgsutrymmen.

Det kommande ramavtalet ska omfatta möbler och inredning inom följande delområden:

C) Vård och omsorg - fokusområde vårdnära miljö. Omfattar möbler för miljöer där vårdtagare vanligtvis vistas, såsom väntrum, rum vårdboende samt all- och matrum. Produkter som tål rengöring och anpassade för exempelvis utbyte klädsel/tvätt. Ex matbord, stolar och fåtöljer, soffor och fotpallar.

D) Kontor och arbete - fokusområde kontor och intern service. Omfattar möbler för kontors- och servicemiljö, såsom exempelvis kontorsmiljö, pedagog/lärarrum, läkar- vårdpersonals kontorsrum samt vaktmästeriområde.

E) Lobby - fokusområde offentliga miljöer. Omfattar möbler för miljöer där besökare vanligtvis vistas och där möten äger rum, såsom receptioner, lounger och matsalar.

F) Gardiner solskydd och hängande textilier - omfattar olika typer av gardiner, ljuddämpande och avskiljande textilier, persienner, markiser samt in- och utvändiga solskydd.

G) Boende och hemnära miljöer - fokusområde hemliknande miljöer. Omfattar möbler för miljöer som liknar de i hemmet, såsom personliga boenden, personalrum, enskilda vilorum, tillfälliga boenden för barn och unga.

H) Arbetsstolar omfattar arbetsstolar för exempelvis skrivbordsarbete.

Delområdena har delats in i 9 geografiska områden:

 • Skåne
 • Halland, Kronoberg, Blekinge, Kalmar
 • Jönköping, Östergötland
 • Västra Götaland
 • Södermanland, Västmanland, Uppsala
 • Stockholm, Gotland
 • Örebro, Värmland, Dalarna
 • Gävleborg, Jämtland, Västernorrland
 • Västerbotten, Norrbotten

Ramavtalet kommer inte omfatta möbler inom följande delområden:

 • Säker förvaring
 • Arkiv

Dessa områden kommer efter oktober/december 2022 att bli avtalslösa hos Inköpscentralen. Området Säker förvaring kommer utredas separat. En eventuell ny upphandling påbörjas tidigast 2023-2024.

Tidplan för upphandlingen

Tilldelning har skett och ingen ansökan om överprövning har lämnats in. Vi arbetar nu med avtalssignering och uppstarten av avtalsområdena. Planerad avtalsstart är 3 oktober 2022 och information inför avtalsstart kommer tidigast i mitten av september. Nuvarande ramavtal Möbler 2017 upphör att gälla 14 oktober och 2 december (olika delområden).

Om upphandlingen

 • Status: Pågående
 • Upphandlingsområde: Kontor och förbrukning

Kontaktperson

Nina Lindoff

Upphandlare, Adda Inköpscentral
Skicka e-post

Prenumerera på Avtalsnytt

Avtalsnytt ger dig alla nyheter om våra upphandlingar och ramavtal via e-post. Fyll i din e-postadress nedan för att starta prenumerationen.