Solcellslösningar 2019 – Konsulter

Solcellslösningar 2019 – Konsulter

2020-03-12 till 2030-02-13

Om DIS:et

Upphandling genomförs enligt ABK 06. Stöd ges genom mall för administrativa föreskrifterna som ansluter till AMA Konsult 10, förslag på krav, utvärdering samt mall för kontrakt. Underlaget ger användaren flexibilitet i vid genomförande av konsultupphandling då den begränsning som finns för användandet är att uppdraget ska ha koppling till solceller. Inköpscentralen har tagit fram en informationsfolder ”Solenergi” som övergripande presenterar hur solenergi produceras och vilka regler som gäller.

DIS:et omfattar

Upphandlingen inom DIS:et avser konsulttjänster med koppling till solceller.

Så avropar och beställer du

Upphandling genomförs genom Inköpscentralen i upphandlande myndighets namn. Kontakta oss via följande e-postadress dis@adda.se så återkommer vi så fort vi kan.

Stöd för avrop

Följande stödmaterial finns för genomförande av upphandling inom detta DIS:

 • Administrativa föreskrifter som ansluter till AMA konsult 10
 • Upphandlingsunderlag gällande solcellslösningar 2019 – Konsulter
 • Avropsvägledning solcellslösningar 2019 – Konsulter
 • Kontrakt mall
 • Flödesschema Upphandling Solcellslösningar 2019 – Konsulter
 • Solenergi- folder

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda DIS:et?

  Inköpscentralens dynamiska inköpssystem (DIS) kan användas av alla upphandlande myndigheter som omfattas av LOU. Det krävs alltså ingen särskild anmälan för att använda ett av våra DIS. Din organisation behöver heller inte betala en serviceavgift till Inköpscentralen för att använda ett DIS.

 2. Fyll i bilagorna

  Under fliken Stöddokument finns de dokument som behövs för upphandlingen.
  Fyll i dokumentet Bilaga 2.2 - Upphandlingsunderlag solcellslösningar 2019 – konsulter. Av dokumentet Avropshandledning - konsulter framgår vilka anpassningar som kan göras för den specifika upphandlingen.

  Utvärderingen kan anpassas utifrån beställarens målsättning.

 3. Skicka in bilagorna

  Mejla de ifyllda bilagorna till dis@adda.se.

 4. Genomförande av upphandling i DIS

  Inköpscentralen genomför sedan den en specifika upphandlingen.

Leverantörer

Skrivet om avtalet