Postförmedlingstjänster 2017

Ramavtalet Postförmedlingstjänster ska tillgodose det behov ni som upphandlande myndighet har av hämtning och utdelning av postförsändelser och paket.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Postförmedlingstjänster 2017

2019-03-19 till 2023-03-19

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

Om ramavtalet

Följande anbudsområden har full geografisk täckning:

 1. Brevförsändelser, rikstäckande, A-post och B-post

 2. Kontorspost

 3. Sorterad brevsändning samt adresserad reklam, A-post (från tryckeri)

 4. Sorterad brevsändning samt adresserad reklam, B-post (från tryckeri)

 5. Osorterad brevsändning samt adresserad reklam, A-post (från tryckeri)

 6. Osorterad brevsändning samt adresserad reklam, B-post (från tryckeri)

 9. Utkörning av brevförsändelser från postbox till beställare

10. Oadresserad samhällsinformation

11. Oadresserad samhällsinformation exklusiv

13. REK - rekommenderad försändelse

14. Paketförmedling

Följande posttjänster saknar full geografisk täckning:

 7. Posttidning B, sorterad, B-post

 8. Posttidning B, osorterad, B-post

12. Oadresserad exklusiv

Hur vet jag om vi saknar täckning inom vissa tjänsteområden?

Öppna dokumentet Leverantörsmatris för regioner eller Leverantörsmatris för kommuner (kommunala bolag tillhör kommuner) under fliken Stöddokument. Sortera på kommunen/regionens namn för att se vilka tjänsteområden som ni har täckning inom.

Mer information om vad som gäller för de olika tjänsteområdena utan rikstäckande avtal finns i dokumentet Vägledning om du saknar täckning under fliken Stöddokument.

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat i september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

Påverkan på grund av kriget i Ukraina

Avtalet påverkas just nu av kraftigt höjda energi- och drivmedelspriser. Vissa leverantörer har en låg marginal och vill inom en snar framtid kunna höja priserna ut till kund, något som vi ser över på Adda Inköpscentral just nu.

Detta kan Postnord erbjuda i samband med valet (avropa Intern postservice)

 • Postnord kör ut valmaterial
 • Rösterna hämtas löpande
 • Säker sortering och förvaring
 • Leverans till rätt vallokal
 • Postnord hämtar kvarvarande material

Utökad postservice

Postnord har adderat ”skanning av daglig post” till tjänsten intern postservice. Det innebär att de skannar ankommande post till sina kunder och sedan överför informationen digitalt. Vill du veta mer kontakta Siv Gustafsson, e-post siv.gustafsson@postnord.com telefon 010 436 6481.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. 

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. Rangordningen kan vara uppdelad på geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.

 4. Kontakta leverantörerna

  Ramavtalsleverantörerna är listade i ordningen 1, 2, 3 och nedåt, se gällande rangordning bland stöddokumenten. Du kontaktar alltid den leverantör som står som rangordnad etta först. Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och den som är avtalsansvarig.

 5. Notera

  Notera att flera ramavtal bara har en leverantör antagen per geografiskt område, delområde eller båda. Om så är fallet, bortse från punkt 4 och 6.

 6. Gå vidare i rangordningen vid behov

  Återkopplar inte rangordnad etta inom tiden som är uppgiven i ramavtalet får du gå vidare i rangordningen. Det gäller också om leverantören ger svaret att man inte kan leverera enligt avtalsvillkoren.

 7. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt, då kan du beställa direkt hos angiven beställningskontakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta Inköpscentralens kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.