Förbrukningsmaterial

Kategorin Förbrukningsmaterial omfattar det som kontoret eller arbetsplatsen behöver - exempelvis pärmar, block, stiftpennor, dokumentförstörare, bläckpatroner, tonerkassetter eller ergonomiska tillbehör för skrivbordet.

Kontaktperson

Christina Öhlund

Tel:
08 709 59 35
Skicka e-post

Avtalsansvarig Christina Öhlund berättar om sin kategori

"Miljö- och hållbarhetsfrågan kring producent- och grossistleden är väsentliga områden som behöver utvecklas. Produktutvecklingen går fort och konkurrensen gör att priserna sjunker. Därför är det viktigt att säkerställa god kvalitet – på både produkter, tjänster och leverantörer - så våra kunders miljö- och hållbarhetsmål kan tillgodoses.

Utveckling: Vi för en nära dialog med andra upphandlande myndigheter och branschorganisationer för att renodla och få branschen att utvecklas mot det offentliga behovet."

Ramavtal inom Förbrukningsmaterial

Namn Nuvarande avtalstid Min status
Entrézoner – fast installerade entrémattor 2019 2024-06-11 -
Material för kontor och skola samt datormaterial 2018 2023-11-10 -
Hygienartiklar och städmaterial 2018 2023-05-31 -
Entrémattor 2017 2022-06-03 -

Pågående upphandlingar inom Förbrukningsmaterial

Upphandling Status Sista datum för anbud Planerad avtalsstart
Entrémattor 2021 Pågående - Juni 2022
Hygienartiklar och städmaterial 2022 Planerad - Juni 2023