Adda

Använder någon kommun lösningarna idag?

De första avropen av Boknings- och bidragslösningar skickades ut i mars 2020 och fler avrop väntas skickas ut löpande framöver. Mer aktuellt information om detta (och annat) kan man hitta i SKR:s Samarbetsrum för Bokning och bidrag, ett forum för avropsberättigade på ramavtalet. Anmälan till forumet sker till kontaktcenter@skr.se.