Adda

Hur ska vi betala för teknisk avhjälpandeservice?

Kostnaden för avhjälpande teknisk service är den oförutsedda servicekostnaden för oförutsedda haverier på automaten.

Vi har på fråga från en anbudsgivare, angående vilka kostnader som ska ingå i serviceavgiften för teknisk service, under frågetiden i upphandlingsprocessen svarat att "...alla kostnader för förebyggande service ska ingå i serviceavgiften medan eventuella kostnader för avhjälpande service kan debiteras avropande UM/UE".

Detta innebär att leverantören kan debitera avropande UM/UE vid sådana oförutsedda haverier som gör att de måste utföra avhjälpande service hos UM/UE. Det vill säga leverantören kan debitera faktiskt utförd avhjälpande service. Det bör vara så att leverantören debiterar vid avhjälpandetillfället och inte i förskott.

Avropande UM/UE kan vid avropstillfället fråga efter kostnad för eventuell avhjälpande teknisk service.