Adda

Kan vi som avropat på ramavtal 2013 använda oss av det nya ramavtalet?

Absolut! Eftersom det nya ramavtalet erbjuder fler tjänster än det förra fungerar det utmärkt att göra kompletterande avrop på det nya ramavtalet. I synnerhet är anbudsområde 3 intressant eftersom det erbjuder stöd i anslutningsarbetet, vilket var begränsat i det förra ramavtalet.