Adda

Vad menas med att precisera ett krav?

I ett avrop/kontrakt får ramavtalets villkor kompletteras men inte avvika från dem (5.5.1). Kraven i upphandlingen är ofta väldigt övergripande skrivna och syftet med det är att UM själv ska ha utrymme att komplettera kravet så att det passar UMs förutsättningar. Det handlar då om komplettera eller förfina villkoren i ramavtalet för att fånga upp särskilda omständigheter som behöver uppfyllas för att kunna fullgöra ett kontrakt. En precisering kan också innebära att man preciserar vad man INTE är i behov av.