Adda

Kan de som vill göra avrop från ramavtalet samtidigt köpa e-böcker från andra leverantörer?

Vårt ramavtal är frivilligt att använda men huruvida det är möjligt för biblioteken att använda sig av andra affärsmodeller eller utnyttja utrymmet för direktupphandling är upp till varje organisation att utreda.