Adda

Hur mycket kommer förskolorna att kosta?

Vi är nu i ett tidigt skede av upphandlingen och vet i dagsläget inte hur prisbilden ser ut. Men ett av målen i upphandlingen är att förskolorna ska ge en låg totalkostnad.