Adda

Hur ser indelningen av kompetensnivåerna 1-5 ut?

I Avropsvägledningen (2.3 Kompetensnivåer) finns nivåerna beskrivna.