Adda

Hur gör vi vid förnyad konkurrensutsättning, när flera olika produkter (ur olika avtalsområden) ska upphandlas? Måste vi göra flera förnyade konkurrensutsättningar då?

Du kan välja att göra en förnyad konkurrensutsättning för varje anbudsområde.
Alternativt gör du en förnyad konkurrensutsättning som täcker allt. Då kan en eller flera leverantörer få möjlighet att leverera vilket främjar konkurrensen. Varje avtalsområde utvärderas för sig.