Adda

Vad innebär typfallsavrop?

Typfallsavrop är en form av förnyad konkurrensutsättning, dvs. när avropsvärdet överstiger 300.000, som kan hållas på en okomplicerad nivå eftersom samtliga produkter avropas från typfallssortimentet.

Du gör då en ny prisförfrågan utifrån produkter i typfallssortimentet/typfallskatalogen och anger typfallsnummer, färg, storlek och antal samt leveransvillkoren. Sedan skickar du detta till de leverantörer som finns i katalogen. Leverantörerna får då möjlighet att ge ett nytt pris. Sortimentet har ett takpris som artiklarna inte får överstiga.