Adda

Vad är definitionen på tillbehör?

Utöver är det som ingår en dator; exempelvis skydd till läsplatta, adapter om man behöver extra. Se FFU punkt 5.1.9.1 och 6.1.10.1 på vilka kategorier som ingår.