Adda

När kommer upphandlingen Bemanningstjänster annonseras om på nytt?

Vi återkommer snarast med en ny tidplan där ny annonsering ska så snart som möjligt.