Adda

Ska leverantörer fortsätta redovisa försäljning till Inköpscentralen när myndigheternas beställningskontrakt upphör?

Om avrop gjorts inom ramen för när ramavtalet Bemanningstjänster löpte ut sista november 2016 ska administrativ avgift fortsättningsvis utgå fram till dess att avropade uppdrag har avslutats.