Adda

Varför avbryter vi upphandlingen Bemanningstjänster 2015 just nu?

En leverantör har uppmärksammat oss på ett antal brister gällande urvalsprocessen. Då vi inte kan åtgärda dessa tillfredsställande har vi tagit beslutet att avbryta upphandlingen och istället göra om den.