Adda

Vilka åtgärder tar vi till för att upphandlingen Bemanningstjänster blir av?

Vi mobiliserar extra resurser för att påskynda den nya upphandlingsprocessen. Ny tidplan ska sättas så fort som möjligt och kommuniceras ut till alla berörda.