Adda

Vi är ett kommunalt bolag som skulle vilja avropa på ramavtalet, men vi missade att anmäla oss för att bli avropsberättigade. Däremot är vår kommun avropsberättigade. Kan vi handla på avtalet genom kommunen?

Alla avrop som görs av andra än de som är avropsberättigade enligt ramavtalet utgör direktupphandlingar. Ni har därför inte möjlighet att genomföra avrop på ramavtalet i eget namn.

Det kan i vissa fall hända att det finns möjlighet för en kommun – som är avropsberättigad – att köpa från ett ramavtal och sedan sälja den färdiga fastigheten vidare till ett helägt kommunalt bolag. Upphandlingsrättligt kan detta i vissa fall vara tillåtet i enlighet med det sk "in house"-undantaget. Om detta undantag är möjligt är något som måste utredas noggrant och bedömas av er och kommunen gemensamt.