Adda

Hur ska vi resonera när vi beslutar om kontraktslängd på kontrakt som löper efter ramavtalets slut?

När du ska besluta om längden på ett kontrakt med en leverantör som löper efter att ramavtalet har upphört bör du utgå från följande frågor:

  1. Hur viktig är produkten/tjänsten för verksamheten? Om den är av kritisk karaktär och ni inte klarar er utan löpande leveranser kan det vara säkrast att teckna ett kontrakt med goda marginaler, även om det innebär att ett ramavtal hinner komma på plats under tiden det löper. Är det mindre kritiska produkter/tjänster är det kanske istället bättre att teckna ett kortare kontrakt för att sedan kunna använda ramavtalet. Kontrollera också hur långa kontrakt som är tillåtna enligt ramavtalet.
  2. Hur väl har samarbetet fungerat med den nuvarande leverantören? Är ni nöjda med leveranserna hittills är det starkare skäl att förlänga kontraktet utanför ramavtalet än om ni inte är det.
  3. Vad förväntar ni er av nästa ramavtal? Kanske kommer det nya ramavtalet omfatta ett bredare urval av produkter/tjänster eller innehålla andra förbättringar jämfört med det gamla. Om er verksamhet tål ett visst leveransuppehåll kan det finnas en fördel med att invänta ramavtalet för att inte binda upp er onödigt länge på ett gammalt, och eventuellt mindre förmånligt avtal.