Adda

Vilken ersättning betalar beställaren till leverantören per ärende?

Ramavtalet Inkassotjänster 2014 innehåller flera tjänster där vissa medför en kostnad och andra en ersättning.

Säkerställ med leverantören vad som gäller:

  • För inkassoärenden (i normalt flöde) tillkommer ingen kostnad för beställaren från att fordran skickas från denne till leverantören som sedan skickar den vidare till gäldenären.
  • För ett fullbetalt inkassoärende erhåller beställaren ursprunglig fordran plus en ersättning på 253,80 kr.
  • För inkassoärenden som skickas till betalningsföreläggande eller hamnar på långtidsbevakning, säkerställ med leverantören vad som gäller.