Adda

Om jag köper på Tools gamla avtal som går ut 24 april 2020, kan jag ändå beställa på det nya avtalet?

Ja, det går bra.