Adda

Hur långt bakåt i tiden ska vi gå i våra granskningar?

Rutinen omfattar alla köp ni gjort genom ramavtalet (Lekmaterial 2013). Vår bild är att rabatterna har tillämpats felaktigt från början. Ramavtalet trädde i kraft den 19 maj 2014.