Adda

Varför ska jag göra detta? Varför gör inte leverantören jobbet när det är den som gjort fel?

Givet situationen utgår vi ifrån att ni är angelägna om att få korrekta rabatter och vi tror att om ni initierar kontrollen så är sannolikheten större att det blir rätt och att återbetalning sker inom rimlig tid. Vår överenskommelse med leverantören innebär inget hinder mot att ni når en överenskommelse med leverantören utan att granska era egna fakturor.