Adda

Finns det möjlighet att beställa etiketter med QR-koder?

Vissa av leverantörerna erbjuder det, men det omfattas inte av ramavtalet. Vi hänvisar till vårt ramavtal Multifunktionsskrivare, skrivare och tjänster 2019 delområde 5.