Adda

Vad betyder tjänsten ”utökat stöd vid införande”?

Om ni har beslutat att ni behöver digitalisera ert möbelflöde för att enklare kunna dela möbler med varandra kanske ett införandeprojekt behövs, där ni får stöd av en projektledare för att få fram syfte, mål och eventuell utbildning av er personal kring cirkulärt möbelflöde. Detta för att i projektet sedan implementera den lösning ni har beskrivit behovet av i er förnyade konkurrensutsättning.