Adda

Gällande geografiska områden och utdelande leverantör

Fråga:
Gällande Tjänsteområde 3 och 4 Brevförsändelser Lokalt A- respektive B-post. Vad gäller för geografiska området? Vilken leverantör ska distribuera lokala posten om den är inlämnad i t ex:

  • Landsting/Region i Stockholm och ska delas ut till adressat i södra Sverige?
  • Kommun i Södra Sverige och ska delas ut till adressat i annan kommun i södra Sverige?

Svar:
Den leverantör som ska hämta posten i Stockholm gör så. Den leverantör som vunnit området där UM har sitt huvudsakliga område delar ut posten. De försändelser som denne inte kan dela ut skall leverantören då lämna över till den rikstäckande leverantören (PostNord) så att försändelserna kan delas ut i rätt tid. Om leverantören som vunnit utdelningen av försändelserna inte är samma leverantör som vunnit hämtning, skall hämtningsleverantören lämna vidare försändelserna till korrekt leverantör.