Adda

Tjänsteområde 12 Hämtning av brevförsändelser från UM/UE för vidare distribution. Gäller det alla brevförsändelser? Om inte, vilka är undantagna och varför?

Den leverantör som har vunnit hämtning, tar med sig försändelserna. De försändelser som leverantören själv kan att dela ut, delas ut. Resten lämnas vidare. REK är en typ av försändelser som inte kan delas av någon annan än PostNord.

Däremot kan en annan leverantör lämna över dessa till PostNord efter överenskommelse med leverantör. Detsamma gäller för andra tilläggstjänster, t ex brev till utlandet, osv, som inte ordinarie leverantör kan erbjuda.