Adda

Vi har skrivit på fullmakt/bekräftelse för Kammarkollegiets ramavtal på motsvarande område. Kan vi ändå använda Inköpscentralens ramavtal?

Varken Kammarkollegiet eller Adda Inköpscentral ingår ramavtal som är obligatoriska att tillämpa för de kommuner som ingår i den avropsberättigade kretsen.