Adda

Vi vill använda ramavtalet för taligenkänning som vi vill integrera i våra verksamhetssystem. Hur gör vi?

Taligenkänning ryms inom programvaruområdet Kontorsstöd. För att avropa krävs en förnyad konkurrensutsättning där ni beskriver ert behov och era krav. En del i det kan vara att beskriva hur många användare det handlar om, om taligenkänning ska köras i egen regi eller som molntjänst, mot vilket system som ni vill integrera taligenkänning och på vilket sätt etc. Ta gärna stöd av avropsvägledningen och avropsmallar.