Adda

Kan man avropa andra programvaror än de i anbuden angivna programvarorna?

Ja, man kan avropa de programvaror leverantörerna har i sitt utbud, även om de inte omnämns i anbuden.