Adda

Hur kan vi hantera in och utfasning vid övergång till nya trygghetslarm?

Vid leverantörsbyte rekommenderar vi att ni tillfälligt förlänger ert kontrakt med den gamla leverantören för en viss överfasningsperiod. Den nya leverantören tar vid avtalsstart över larmmottagningen för samtliga befintliga larm. Vid kontraktstecknande mellan beställare och ny leverantör fastställs implementerings- och tidsplanen för övergången mellan gammal och ny lösning.