Adda

Kan vi gå samman flera kommuner för att göra avropsförfrågan tillsammans?

Ja, det går bra att göra samordnade avrop för flera kommuner.