Adda

Ska man tillämpa avtalsspärr vid avrop av trygghetslarm?

Avtalsspärr är frivillig att använda vid förnyad konkurrensutsättning. Om det inte används har leverantörer ändå möjlighet att överpröva avropet tilldess att avtal har ingåtts. Därefter kan avropet inte längre överprövas, men det kan finnas möjlighet att överklaga avtalets giltighet upp till 6 månader efter avtalstecknande.