Adda

Går det att skriva kortare kontrakt än de 3 år som ramavtalet löper?

Ja, det är möjligt att teckna kontrakt på kortare än 3 år. Det är dock inte möjligt att teckna kontrakt som löper mer än tre år efter det att ramavtalet löpt ut.