Frågor och svar Utskriftstjänster

Vanliga frågor

Vi är några kommuner som vill göra avrop på ramavtalet tillsammans. Är det möjligt och är det något särskilt vi bör tänka på?

Det finns inget som hindrar er att göra ett gemensamt avrop. Däremot finns det några punkter som behöver beaktas i avropsunderlagen för att det ska bli enkelt att göra utvärderingen.

Ta gärna kontakt med oss på inkopscentralen@adda.se inför ett gemensamt avrop så kan vi ge en mer riktad vägledning utifrån era specifika behov.

Måste vi göra en förnyad konkurrensutsättning varje gång vi behöver utskriftstjänster?

Nej, det behöver ni inte. Ert avrop bör innehålla information om alla kända utskriftsbehov så att leverantörerna har möjlighet att lämna anbud på hela ert behov, vilket ger er möjlighet att nyttja tjänsten för samtliga specificerade utskrifter.

Vad ingår i tjänsten för e-faktura?

Alltifrån vanliga fakturor till e-, Sve- och ePostfakturor kan hanteras i tjänsten och allt ingår utom betalradsinformationen.

Vad är urplock?

Urplock innebär att användaren i samband med att fil/order skickas kan ange att vissa dokument, unika för den aktuella ordern, inte ska skickas till mottagaren utan istället returneras till avsändaren. Som exempelvis: Avsändaren meddelar att "fakturor med nr 12345-12349 i denna order ska returneras till oss som avsändare".

Vad är signalerade dokument?

Ett signalerat dokument är ett dokument som på något sätt ska särbehandlas i förhållande till övriga dokument i en fil/order. Som exempel kan tas kreditfakturor eller fakturor med nollbelopp som efter utskrift ska returneras till avsändaren istället för att skickas till mottagaren.