Adda

Måste vi göra en förnyad konkurrensutsättning varje gång vi behöver utskriftstjänster?

Nej, det behöver ni inte. Ert avrop bör innehålla information om alla kända utskriftsbehov så att leverantörerna har möjlighet att lämna anbud på hela ert behov, vilket ger er möjlighet att nyttja tjänsten för samtliga specificerade utskrifter.