Adda

Hur stor risk är det att inget nytt ramavtal finns klart att använda i oktober?

Vi beräknar att vi har ett ramavtal på plats att avropa från i februari 2019, förutsatt att upphandlingen inte blir överprövad. Det kommer alltså att finnas en period av avtalslöst tillstånd åtminstone mellan november och februari.