Adda

Vad beror förseningen på?

På grund av resursbrist påbörjades upphandlingen Dryckesautomater 2017 sent och trots att vi har försökt arbeta in den förlorade tiden har det varit viktigt för oss att tillvarata upphandlande myndigheters behov och leverantörernas input till upphandlingsunderlaget. Detta har lett till att upphandlingen ändå tagit längre tid än beräknat.