Adda

Vilket stöd kan jag få av SKI under övergången från Dryckesautomater 2013 till Dryckesautomater 2017?

Se den särskilda vägledningen vi tagit fram som kompletterar de ursprungliga Vägledningarna för avrop på Dryckesautomater 2013.

Vänd dig till SKI kundsupport för frågor via ski-kundsupport@sklkommentus.se eller 08-525 029 96.