Adda

Jag vet inte vad vi har för behov framöver – hur ska jag då göra?

Man kan antigen titta på vad ni köpt tidigare, har ni regelbundna utbyten av personal eller andra personalförändringar i närtid, vikariat, extrabemanning, nyanställningar, omstruktureringar, nyöppnade verksamheter eller liknande. Gör så gott du kan, målsättningen bör vara att hela ert kända behov omfattas av er beställning. De produktval som anges i beställningen kan inte förändras efter att kontraktet tecknats – förutom ordinarie krav på sortimentsförändring som finns i ramavtalets grundkrav.

Ni kan t ex välja att göra flera beställningar t ex per förvaltning eller per mottagare/adress om det underlättar planeringen. Om ni gör en central beställning som ska omfatta samtliga förvaltningar och mottagare, det är då viktigt att tydligt ange exempelvis leveransadress, leveransplan och volym för varje förvaltning och mottagare.