Adda

Vad innebär begreppet kontrakt och ramavtal?

Kontrakt är ett avtal mellan kund och leverantör som innebär att man kravställt vilka produkter och tjänster som ska omfattas samt leveransplan är någorlunda fastställd. Kunden ska åta sig att köpa vissa produkter mot en viss ersättning.

Ramavtal är ett avtal där man inte åtagit sig att köpa vissa produkter mot viss ersättning. Det kan exempelvis innebära att man inte kan ange exakta volymer och leveranstider. Denna avtalstyp är vanligt förekommande för större organisationer, t ex inköpscentraler, upphandlingskluster eller större offentliga upphandlingsavdelningar som upphandlar för många delar av sin organisation.