Adda

Hur ska jag veta vilket behov vi har?

Genom att kontakta era olika förvaltningar eller avdelningar som brukar köpa in möbler. Kanske finns till exempel ombyggnads- och flyttplaner som ni inte känner till.

Använd dessa kanaler för att hitta grupper eller personer som kan vara behjälpliga i arbetet med att ta fram vilket behov som finns.