Adda

Vi har behov av leverans under 2019 – vilka vägval rekommenderar SKI?

Om behov av leverans finns för våren 2019 rekommenderar vi att ni gör ett avrop innan ramavtalet Möbler 2013 upphör - där ni i en leveranstidsplan beskriver behovet för våren.

Om behov av leverans finns för hösten 2019 rekommenderar vi att ni inväntar nya ramavtalet Möbler 2017. Om avtalstecknandet blir försenat (till exempel september/oktober) kan ni överväga eventuell egen upphandling för specifikt behov. Övriga behov kan senare avropas på nya ramavtalet.